Siguldas apbedīšanas birojs


 Diennakts morgs: Siguldā un Rīgā (+371) 28 444 555


Kā rīkoties piederīgajiem konstatējot nāves gadījumu ārpus ārstniecības iestādes

Konstatējot nāves gadījumu ārpus ārstniecības iestādes, vispirms jāizsauc ģimenes ārsts. Ja ir redzamas vardarbības pazīmes vienlaicīgi, izsauc policijas pārstāvi. Pie vardarbības pazīmēm pieskaita: transporta negadījumus, krišana pa kāpnēm, krišana no augstuma, dažādas brūces, saindēšanas ar alkoholu, medikamentiem, ķīmiskām vielām, nezināmām vielām. Ja vardarbības pazīmes netiek konstatētas, ģimenes ārsts izraksta „Ārsta apliecību par nāves iestāšanos”, kas nav „Miršanas apliecība”. Ar šo apliecību ir jādodas uz pagasta pašvaldību vai novada domi vai pilsētā uz dzimtsarakstu nodaļu. Tur tiek reģistrēts nāves gadījums un izsniegta „Miršanas apliecība”. Līdzi obligāti jābūt mirušās personas pasei un dokumentu iesniedzēja personas apliecinošam dokumentam.

Ja nāves iemesls ģimenes ārstam nav skaidrs, tad nelaiķi nosūta uz patoloģiski anatomisko izmeklēšanu (izņemot vardarbīgus nāves gadījumus, kurus nosūta uz tiesu medicīnisko izmeklēšanu).Ja veic autopsiju, tad apliecību par nāves iestāšanos izraksta ārsts, kurš veic autopsiju. Kad dokumenti ir noformēti, apbedīšanas pasākumus var veikt paši piederīgie vai arī uzticēt to apbedīšanas firmai.

Ja slimnieks ir miris slimnīcā, tad piederīgajiem ir tiesības atteikties no sekcijas veikšanas, uzrakstot iesniegumu, kur norāda iemeslu kādēļ atsakās sekcijas un pretenziju par ārstēšanu nav. Sekcija ir obligāta tikai tādos gadījumos, ja ārstiem nav skaidrs nāves iemesls. Vel jāņem vērā mirušā vēlme. Ja mirušais atstājis testamentu vai norādi Pilsonības un migrācijas lietu pārvaldē, ka viņam veikt sekciju kategoriski aizliegts, tad sekcija nav pieļaujama. Ārstam, kurš apskata līķi ir tiesības izrakstīt „Apliecību par nāves iestāšanos” izņemot vardarbīgās nāves gadījumus. „Ārsts patologs M.V. Kaupasa ”

Apbedīšanas pakalpojumus sniedzam Siguldā, Rīgā un visā Latvijā

SIA „Siguldas apbedīšanas birojs” ar iejūtību un rūpēm palīdz aizvadīt ikviena piederīgo pēdējā gaitā. Šādos mirkļos, kad mūžībā aizgājis kāds tuvs un mīlēts cilvēks, birojs nodrošina profesionālu palīdzību, uzklausot Jūsu vēlmes, sniegs nepieciešamo atbalstu un dalīsies pieredzē, lai pieņemtu Jums būtiskus lēmumus šajā grūtajā brīdī. Mēs Jums palīdzēsim rast atbildes uz neskaidrajiem jautājumiem un sniegsim padomus, organizējot bēres. Jūs varat ne tikai mūs sazvanīt pa tālruni (+371) 28 444 555 visu diennakti, bet arī ierasties pie mums birojā Siguldā - L.Paegles ielā - 9. (karte) un Rīgā - Vienības gatvē - 48. (karte)

Kopīgi meklēsim iespējas īstenot aizgājēja un piederīgo vēlmes, sākot ar svecēm, beidzot ar ceremonijas vadītāju un bēru mielastu, lai šajā sērīgajā brīdī Jūsu rūpes, kas saistītas ar piederīgā izvadīšanu, paliktu SIA „Siguldas apbedīšanas birojs” ziņā un Jums būtu sajūta, ka aizgājējs ir pavadīts skaisti un cienīgi.

Siguldas apbedīšanas birojs sniedz visus apbedīšanas, kremācijas organizēšanas un transportēšanas pakalpojumus.

Dokumentu noformēšana

Miršanas Izziņa

Miršanas izziņu var saņemt pie ģimenes ārsta Siguldā  - Ziedu ielā-5 (karte)

Ģimenes ārsts   Pirmdienās  Otrdienās Trešdienās Ceturtdienās Piektdienās Tālrunis
Dr.I.Strautmane 11.00-15.00 15.00-19.00 9.00-13.00 8.00-12.00 9.00-13.00 29236369
Dr.A.Turauska  10.00-14.00 8.00-13.00 10.00-14.00 14.00-19.00 8.00-13.00 26555908
Dr.S.Dambīte 11.00-15.00 9.00-13.00 9.00-12.00 14.00-18.00 9.00-12.00  
Dr.E.Kampiņa  14.00-18.00 8.00-11.00 11.00-15.00 9.00-13.00 9.00-13.00  
Dr.A.Dzeriņa  11.00-15.00 8.00-12.00 9.00-13.00 15.00-19.00 10.00-14.00  
Dr.R.Riba 10.00-13.00 14.00-18.00 10.00-13.00 14.00-19.00 10.00-13.00 29490261
I.Mintika  14.00-19.00 9.00-13.00   9.00-13.00 14.00-17.00 29339417
Dr.B.Prikule 14.00-19.00 12.00-16.00 8.00-13.00 8.00-13.00 8.00-12.00 29448587
Dr.J.Ošiniece 8.00-12.00 15.00-19.00 9.00-13.00 8.00-12.00 8.00-12.00 28651887

Miršanas apliecība

Miršanas apliecību var saņemt Siguldas dzimtsarakstu nodaļā

Nodaļas vadītāja: Inese Praņevska  Tālr. 67973300  Raiņa ielā - 3, Siguldā (karte)

Apmeklētājus pieņem:
Pirmdienās: 8.00–13.00 un 14.00–18.00
Otrdienās: 10.00–13.00
Trešdienās: 8.00–13.00
Ceturtdienās: 14.00–18.00
Piektdienās: 8.00–12.00

Apbedīšanas pabalsts

Šveices iela 12, VSAA pabalsta saņemšana www.vsaa.lv Siguldā (karte)
Darba laiks:

P.08:30 – 19:00 * O.T.C. 08:30 - 17.00 * P.08:30 – 15:00

Dokumentu noformēšana kapos

Lai apglabātu mirušu cilvēku jebkuros Latvijas kapos, jāiesniedz:

miršanas apliecības kopija kapu pārzinim/ei

Jāveic kapsētas pakalpojumu apmaksas pēc kapu izcenojuma

Par jaunām kapu vietu/ām

Par kapličas izmantošanu bēru dienā

Par zvanu

Transportēšanas dokumenti

Dokumentu sagatavošana mirušā transportēšanai uz ārvalstīm

Morga pakalpojumi

Mirušā uzglabāšana morgā * Mirušā mazgāšana * Mirušā ģērbšana

Grims/kosmētika * Balzamēšana * Iezārkošana

Mirušā Transportēšana

Mirušā nogādāšana morgā no mājas, pansionāta un slimnīcas visu diennakti

Mūsu darbinieku ierašanās 1 stundas laikā no pakalpojuma pieteikšanas

Katafalka pakalpojumi bēru dienā

Mirušā transportēšana no lidostas

Mirušā transportēšana no Latvijas uz ārvalstīm

Mirušā transportēšana no ārvalstīm uz Latviju

Bēru ceremonijas organizēšana

Bēru dienas laika saskaņošana kapsētā un krematorijā

Dažādu reliģisko konfesiju (ticību) mācītāji

Sēru ceremonijas vadītājs/a

Arturs Melkerts mob.tālr. 29120465

Muzikālais noformējums

Ērģēles - Vilnis Daņiļēvičs mob.tālr. 29529032

Vijole - Māra Šmite mob.tālr.  26351913

Flauta - Helmuts Zābers mob.tālr. 29976609

Muzikālais noformējums (Ērģeles, Flauta, Vijole, Kokle, Mežrags)

Transports bēru pavadītājiem

Taxi, autobuss pavadītājiem.

Sēru floristika

Vainagi, štrausi, dekori, sēru lentas

Zārka nesēji un kapa rakšana

LAA sertificēta kaprača pakalpojumi

Kremācijas pakalpojumi

Tuviniekiem šajā skumjajā brīdī ir jāpieņem grūts lēmumus - vai aizgājēju guldīt zemes klēpī vai veikt kremāciju. Kremāciju veic, ja tāda ir bijusi mirušā cilvēka pirmasnāves izvēle saskaņā ar viņa pārliecību. Ja mirušā pirmsnāves griba nav izteikta, tad kremēšanu var izvelēties viņa laulātais, bērni, vecāki un citi radinieki.

Mēs sniegsim palīdzību veicot visus kremācijas pakalpojumus – mirušā uzglabāšanu līdz kremēšanai un sagatavošanu atvadu ceremonijai, kremēšanu, urnas apglabāšanu vai pelnu izkaisīšanu jebkurā piederīgo izraudzītā vietā.

Tīrā kremācija - atvadīšanas ir notikusi no mājas vai kapličas. Zārks ar nelaiķi tiek nogādāts krematorijā, kur tālāk tiek veikta kremācija, kas piederīgajiem izmaksās 324 Euro

Kremācija un atvadīšanas no nelaiķa krematorijas mazājā zālē piederīgajiem izmaksās 428.80 Euro

Kremācija un atvadīšanas no nelaiķa krematorijas lielājā zālē piederīgajiem izmaksās 481.20 Euro

Kremācijas pieteikšana

Mirušā transportēšana no morga uz krematoriju

Mirušā izvadīšana no Siguldas kapličas un nogādāšana krematorijā

Pelnu kapsulas saņemšana

Urnas apbedīšana kapsētā

Pārapbedīšana – ekshumācija

Mirušā pārapbedīšana Latvijas kapsētās

Kapu vietu labiekārtošana, kopšana Siguldas kapos un visā Latvijā

Kapakmeņu tirdzniecības laukums pie Siguldas jaunajiem kapiem Miera ielā 24.

Granīta pieminekļi. Laukakmeņi. Betona apmales. Granīta apmales. Koka un granīta soliņi. Kapa vietas kopšana. Kapa laukumam labiekārtošana. Kapu stādu tirdzniecība. Gravēšana kapos. Dabas skatu gravēšana piemineklī. Granīta šķembu un oļu tirdzniecība. Smilts, melnzemes tirdzniecība. Restaurējam kapa vietas. Individuāla pieminekļu izgatavošana.