Skip to content Skip to footer

Viss par apbedīšanas pabalstiem

Brīdis, kad aizgājis kāds tuvs cilvēks, ir ļoti smags. Papildus emocionālu slodzi šādos brīžos rada arī tas, ka jānokārto gana daudz birokrātisku lietu. Apbedīšanas birojs SIA “SIGULDAS APBEDĪŠANAS BIROJS” uzņemas lielu daļu lietu sakārtot tuvinieku vietā un viena no tādām ir apbedīšanas pabalsta kārtošana.

Kas izmaksā apbedīšanas pabalstu?

Apbedīšanas pabalsts, ko izmaksā Valsts Sociālās Apdrošināšanas Aģentūra (VSAA)
Apbedīšanas pabalstu tuviniekam kas uzņēmies apbedīšanu vai apbedīšanas birojam, kas uzņēmies organizēt aizgājēja apbedīšanu, vai citai personai kas organizē bēres jāpieprasa VSAA, un VSAA izmaksās apbedīšanas pabalstu šādos gadījumos, ja mirušais ir bijis:

Darba ņēmējs vai pašnodarbinātā persona (pēdējā mēneša laikā pirms nāves iestāšanās vai ari nāves iestāšanās brīdī strādājis oficiālu darbu un maksājis nodokļus Latvijas valstij)
Ja mirušais bijis bezdarbnieks (oficiāli reģistrējies Nodarbinātības valsts aģentūrā un ieguvis bezdarbnieka statusu)
Ja mirušais bijis pensijas vai apdrošināšanas atlīdzības saņēmējs (ja mirušais cilvēks saņēmis Latvijas valsts vecuma, invaliditātes vai izdienas pensiju)
Ja mirušais bijis Valsts sociālā nodrošinājuma saņēmējs
Ja mirušais ir mazgadīgs un ja kāds no mirušā vecākiem strādā Latvijā oficiālu darbu un maksā nodokļus Latvijas valstij
Ja mirušais atbilst vairākām iepriekš minētajām kategorijām, tad izmaksāts tiek viens– lielākais pabalsts.

Citos gadījumos- piemēram, ja mirušais cilvēks nav oficiāli strādājis un attiecīgi nav maksājis Latvijas valstij nodokļus, vai, ja mirušais strādājis citā valstī- apbedīšanas pabalstu VSAA neizmaksās. Bet neraugoties uz to- mēs tomēr iesakām pieprasīt šo apbedīšanas pabalstu, iespējams, ka lēmums- atteikums par apbedīšanas pabalsta neizmaksāšanu, ko izsniegs Valsts Sociālā Apdrošināšanas Aģentūra, noderēs pie citu pabalstu (piemēram, apbedīšanas pabalsta no pašvaldības, kurā mirušais cilvēks ir bijis deklarēts) pieprasīšanas.

Kā pieteikties apbedīšanas pabalstam:

Ja Jūs izmantojiet mūsu SIA “SIGULDAS APBEDĪŠANAS BIROJS” apbedīšanas pakalpojumus, tad mūsu biroja darbinieki izstāstīs par apbedīšanas pabalstu un piedāvās noformēt to (aizpildot apbedīšanas pabalsta veidlapu) uz vietas pie mums birojā Leona Paegles ielā 9, Siguldā. Kā arī mēs paši aizpildīto veidlapu nogādāsim un iesniegsim VSAA.
Jūs paši varat doties uz kādu no VSAA nodaļu klātienē un aizpildīt pieteikuma veidlapu par apbedīšanas pabalstu un nodot to VSAA darbiniekam. Līdzi ņemot savu pasi vai id-karti, miršanas apliecību un savu bankas konta numuru uz kuru tiks pārskaitīts apbedīšanas pabalsts.
Jūs paši varat pieprasīt elektroniski portālā latvija.lv   (šeit būs jāautentificējas vai ar e-parakstu vai arī ar savas internetbankas ieejas datiem). Mūsu biroja darbniece var Jums palīdzēt aizpildīt elektoniski apbedīšanas pabalsta pieprasījumu pie mums birojā Leona Paegles ielā 9, Siguldā.
Pabalsts ir jāpieprasa sešu mēnešu laikā, kopš personas nāves dienas. Ja šis termiņš nokavēts, pabalstu nebūs iespējams saņemt.

Cik liels ir apbedīšanas pabalsts?

Izsniegtais apbedīšanas pabalsta apmērs katram ir individuāls. Tas atkarīgs no tā cik liela mirušajai personai ir bijusi pensija, cik liela ir bijusi darba alga utt.

Apbedīšanas pabalsts par strādājošu personu- tās ir divas darba algas.
Apbedīšanas pabalsts par bezdarbnieku- tas ir trīskāršs valsts sociālā nodrošinājuma pabalsts (2022.gadā tas ir 109.00 eur, tātad pabalsts ir 3×109= 327.00 eur).
Apbedīšanas pabalsts par mirušo pensionāru (kas saņēmis vecuma, invaliditātes vai izdienas pensiju)- tās būs divas pensijas (piemēram pensionāram katru mēnesi valsts izmaksā pensiju 340.00 eur, tad apbedīšanas pabalsts apmēram varētu but 340×2= 680,00 eur).
Apbedīšanas pabalsts par Valsts sociālā nodrošinājuma saņēmēju- tas ir trīškāršs valsts sociālā nodrošinājuma pabalsts (2022.gadā tas ir 109.00 eur, tātad pabalsts ir 3×109= 327.00 eur).
Apbedīšanas pabalsts par mazgadīgo- tas ir trīskāršs valsts sociālā nodrošinājuma pabalsts (2022.gadā tas ir 109.00 eur, tātad pabalsts ir 3×109= 327.00 eur).
Kad ir iesniegts apbedīšanas pabalsts Valsts Sociālajā Apdrošināšanas Aģentūrā, pēc dažām dienām (t.i. pēc 3-4 darba dienām) apbedīšanas pabalsts tiek ieskaitīts pabalsta pieprasītāja kontā. Kā arī vai nu pa pastu vai elektroniski VSAA atsūta lēmumu par apbedīšanas pabalsta apmēru.

No Valsts Sociālās apbdrošināšanas Aģentūras var pieprasīt Pabalstu mirušā pensionāra laulātajam

Ja mirušais ir pensionārs (saņēmis Latvijas pensiju– vecuma un/vai invaliditātes un/vai izdienas pensiju un ir palicis dzīvs tā laulātais draugs, kurš arī saņem kādu no iepriekš minētajām pensijām un ja laulība ir bijusi noslēgta oficiāli (ir Laulības apliecība), tad laulātais draugs var pieprasīt un saņemt pabalstu, kas ir puse (50%) no mirušā laulātā pensijas. Piemēram mirušais cilvēks- pensionārs saņēma no valsts katru mēnesi pensiju 500,00 eur, laulātais draugs pieprasa šo pabalstu, tad laulātais draugs katru mēnesi saņems, kopā ar savu jau esošo pensiju, arī daļu mirušā laulātā pensiju 500:2= 250.00 eur apmērā, bet tikai vienu gadu.

Šo pabalstu var pieparsīt tikai laulātais draugs:

Ja Jūs izmantojiet mūsu SIA “SIGULDAS APBEDĪŠANAS BIROJS” apbedīšanas pakalpojumus, tad mūsu biroja darbiniece izstāstīs par šo pabalstu un piedāvās noformēt to (aizpildot šī pabalsta veidlapu) uz vietas pie mums birojā Leona Paegles ielā 9, Siguldā. Kā arī mēs paši aizpildīto veidlapu nogādāsim un iesniegsim VSAA.
Jūs paši varat doties uz kādu no VSAA nodaļu klātienē un aizpildīt pieteikuma veidlapu par pabalstu un nodot to VSAA darbiniekam. Līdzi ņemot savu pasi vai id-karti, miršanas apliecību, laulības apliecību un savu bankas vai pasta konta numuru uz kuru Jums tiek skaitīta pensija, vai arī, ja pensiju Jums piegādā pastnieks uz mājām- to būs jāatzīmē pabalsta iesnieguma veidlapā.
Jūs paši varat pieprasīt elektroniski portālā  latvija.lv   (šeit būs jāautentificējas vai ar e-parakstu vai arī ar savas internetbankas ieejas datiem). Mūsu biroja darbnieki var Jums palīdzēt aizpildīt elektoniski pabalsta pieprasījumu pie mums birojā Leona Paegles ielā 9, Siguldā.
Pabalsts ir jāpieprasa sešu mēnešu laikā, kopš personas nāves dienas. Ja šis termiņš nokavēts, pabalstu nebūs iespējams saņemt.

Nesaņemtā maksājuma izmaksa VSAA pakalpojuma saņēmēja nāves gadījumā.

Šis nav pabalsts, bet arī der pievērst uzmanību.

Piemēram, miris pensionārs 10.maijā, pensiju mirušais parasti saņēma katra mēneša 20. datumos (attiecīgi arī pensija bija gaidāma 20.maijā). Bet par maija mēnesi pensija netiks piešķirta, jo būs konstatēts, ka cilvēks ir miris. Bet maijā cilvēks ir nodzīvojis 10 dienas, par ko tomēr vajadzētu saņemt pensiju, tādēļ pašiem tuvākajiem (mirušā laulātajam, meitai, dēlam, tēvam, mātei, brālim, māsai, mazdēlam, mazmeitai, vecamtēvam vai vecmammai) vajadzētu aizpildīt un iesniegt (elektroniski www.latvija.lv vai klātienē) VSAA iesniegumu “Nesaņemtā maksājuma izmaksa VSAA pakalpojuma saņēmēja nāves gadījumā”. Tikai tad VSAA izmaksās šo nesaņemto pensiju par 10 nodzīvotajām maija dienām.

Šis ir viens no piemēriem, bet ir arī citi gadījumi, kad cilvēks nomirst, tam pienācās kāds maksājums no VSAA, bet nāves gadījumā VSAA to neizmaksā, jo nav vairs kam maksāt. Tādēļ iesakam mirušā pašiem tuvākajiem iesniegt šo iesniegumu VSAA.

Lai atvieglotu Jūsu jau tā smago dienu, mūsu biroja darbiniece izstāstīs par šo un piedāvās noformēt to (aizpildot šī iesnieguma veidlapu) uz vietas pie mums Leona Paegles ielā 9, Siguldā. Kā arī mēs paši aizpildīto veidlapu nogādāsim un iesniegsim VSAA. Arī elektroniski caur latvija.lv   varam Jums palīdzēt aizpildīt un iesniegt šo iesniegumu.

Iesniegums ir jāpieprasa sešu mēnešu laikā, kopš personas nāves dienas. Ja šis termiņš nokavēts, naudu nebūs iespējams saņemt.

Pašvaldības izmaksātais pabalsts:

Katrā pašvaldībā atšķiras apbedīšanas pabalsta izmaksas kārtība un apjoms. Lai saņemtu pašvaldības izmaksāto apbedīšanas pabalstu, jāvēršas tajā pašvaldībā, kura ir bijusi aizgājēja pēdējā deklarētā dzīves vieta. Arī šeit būs nepieciešams uzrādīt miršanas apliecību. Atsevišķās pašvaldībās tuviniekiem var tikt lūgts uzrādīt rēķinu no apbedīšanas biroja, vai gadījumos, kad pabalsts tiek pieprasīts jau pēc apbedīšanas– čekus, kas apliecina apbedīšanas izmaksas.

Rīgas pašvaldības apbedīšanas pabalsts.

Ja mirušais cilvēks ir bijis Rīgā deklarējies un, ja apbedīšanas pabalsts, ko izsniedz VSAA, ir mazāks par 430.00 eur. (Piemēram apbedīšanas pabalsts no VSAA ir 245.00 eur, tad, iesniedzot dokumentus Rīgas Sociālajā dienestā, Jūs varat saņemt 430.00-245.00=185.00 eur no Rīgas Sociālā dienesta, t.i Rīgas Sociālais dienests piemaksā starpību līdz summai 430.00 eur).

Kādi dokumenti nepieciešami lai saņemtu Rīgas Sociālā dienesta pabalstu:

Ja esat nolēmuši paši personīgi noformēt šo pabalstu, tad Jums būs nepieciešami šādi dokumenti- miršanas apliecība, lēmums no VSAA par piešķirto apbedīšanas pabalsta apmēru, apbedīšanas biroja izsniegta apbedīšanas pakalpojumu tāme, kā arī kases čeks (kurā jāuzrāda mirušā vārds uzvārds, personas kods), Jūsu bankas vai pasta konta numurs uz kurieni Jums pārskaitīs pabalstu un personu apliecinošs dokuments (pase vai id-karte).
Bet ir arī iespēja, ka mūsu birojs SIA “SIGULDAS APBEDĪŠANAS BIROJS” noformē un iesniedz un saņem šo Rīgas pašvaldības pabalstu, kas atvieglos Jūsu dienu, jau tā šajā skumjajā brīdī.

Darba vietas izmaksātais apbedīšanas pabalsts

Šis pabalsts ir atkarīgs no uzņēmuma, kurā strādā aizgājēja tuvinieks. Ir uzņēmumi, kuros izmaksā šāda veida pabalstu. Par šo jautājumu jāinteresējas uzņēmuma personāldaļā vai grāmatvedībā.
Darba likumā gan ir noteikts, ka darba devējam ir jāmaksā darbiniekam par divām dienām, kad tas savus darba pienākumus neveic attaisnojoša iemesla dēļ (tuvas personas nāves gadījums ir šāds iemesls).

Ja tomēr visā lielajā bēru laika uztraukumā nav īsti skaidrs, kā sakārtot šos jautājumus, droši var konsultēties ar mūsu apbedīšanas biroju. SIA ‘’SIGULDAS APBEDĪŠANAS BIROJS’’ apbedīšanas birojā strādā īsteni savas jomas eksperti un palīdzēs klientiem atrisināt visus ar apbedīšanu saistītos jautājumus.
SIA ‘’SIGULDAS APBEDĪŠANAS BIROJS’’ visu diennakti arī brīvdienās un svētku dienās sniegs Jums konsultācijas pa tālruņi 28444555. 

Šeit jūs varat atrast informāciju no www.latvija.lv soli-pa-solim kā rīkoties tuvinieka nāves gadījumā; skatiet pielikumā: