Skip to content Skip to footer

Ja nāves iemesls nav zināms

Ja cilvēks ir nomiris mājās, ir jāsazinās un/vai jāizsauc mirušā ģimenes ārsts.

Ja ģimenes ārstam nāves iestāšanās cēlonis nav zināms (cilvēkam iepriekš nav bijušas nekādas slimības vai mirušais nav apmeklējis savu ģimenes ārstu), ģimenes ārsts izsniegs norīkojumu mirušā autopsijas veikšanai, lai noskaidrotu nāves cēloni.
Pēc šīs procedūras tuviniekiem mirušais ir jānogādā uz patoloģiski anatomisko izmeklēšanu vai arī jāsazinās ar apbedīšanas biroju, kas mirušo nogādās uz patoloģiski anatomisko izmeklēšanu.

“Medicīnisko apliecību par nāves cēloni” izrakstīs ārsts, kurš veiks autopsiju.

Īsumā:

  • cilvēks ir miris mājās (konstatē tuvinieks vai ātrā medicīniskā palīdzība)
  • ja ir ātrā medicīniskā palīdzība- jāsaņem dokuments par nāves iestāšanos
  • jāsazinās ar mirušā ģimenes ārstu (jāsaņem norādes no ģimenes ārsta- nāks vizītē vai drīkst transportēt uz morgu)
  • ja ģimenes ārsts nav sazvanāms, nav pieejams- mirušais jānogādā morgā vai vēsā vietā, ja tāda ir pieejama
  • mirušais jānogādā morgā (jāsazinās ar izvēlētu apbedīšanas biroju)
  • ģimenes ārsts uzraksta nosūtījumu uz sekciju (autopsiju)- nāves cēloņa noskaidrošanai
  • mirušais tiek transportēts uz sekciju (parasti transportēšanu veic apbedīšanas birojs)
  • Pataloganatoms pēc autopsijas veikšanas izraksta “Medicīnisko apliecību par nāves cēloni”

Šeit jūs varat atrast informāciju no www.latvija.lv soli-pa-solim kā rīkoties tuvinieka nāves gadījumā; skatiet pielikumā: