Skip to content Skip to footer

Kremēt vai apglabāt? Daži iemesli, kādēļ cilvēki izvēlas kremāciju

Kremācija ir aizvien biežāk izvēlēts apbedīšanas veids un ne velti.

Kremācijai, salīdzinot ar tradicionālo apbedīšanu, ir vairākas priekšrocības. Protams, vissvarīgākā šajā izvēlē ir nelaiķa paša vēlme un tuvinieku vērtības un pārliecības, un neviens variants nav labāks vai sliktāks.

Ja nelaiķis izteicis vēlmi vai piekrišanu pēc nāves tikt kremētam, un arī palicējiem šis variants šķiet piemērots viņu vēlmēm, taču māc vēl šaubas vai ir kādi aizspriedumi pret kremāciju, tad šeit būs vēl daži argumenti par labu kremēšanai.

Kremācija ir piemērotāka apbedīšanas forma pilsētās

Kremācija ir ļoti izplatīts apbedīšanas veids gan rietumu, gan austrumu civilizācijās, jo ļoti daudz kur pasaulē nākas saskarties ar zemju resursu samazināšanos pilsētās. Filmās un seriālos bieži redzam kolumbārijus, kuros tiek uzglabātas urnas ar mirušo pelniem. Tas jau sen raksturīgs pilsētām, kurās ir kalnains, klinšains reljefs un pārāk maz lauksaimniecībā izmantojamas zemes, lai to izmantotu mirušo aprakšanai. Arī Latvijā tiek runāts par to, ka kapsētas kļūst arvien pārpildītākas, tādēļ izvēle kremēt atvieglo situāciju arī plašākā sociālā līmenī.

Kremācija ir starptautiski vieglāk īstenojama

Kremācijas pelnu kapsula ir krietni vieglāk pārvietojama starp valstīm nekā apbedījamais nelaiķis, kas mūsdienu globālajā un multikulturālajā pasaulē ir svarīgi. Arvien biežāk vienas ģimenes locekļi var piederēt dažādām nācijām, atrasties dažādās pasaules valstīs, un– dzīve ir dzīve– aiziet mūžībā, esot tālu no dzimtajām mājām. Pelnu urnu var ņemt līdzi, pārceļoties uz ārzemēm, to var apglabāt kapos, bet var arī glabāt mājās, acu priekšā. Var izkaisīt nelaiķa mīļākajā vietā (tikai jāņem vērā vietējie noteikumi par šādu rituālu). Iespējas ir dažādākas kā tad, ja aizgājušā ķermenis tiek apglabāts kapsētā.

Kremācija ir vienkāršs un ērts apbedīšanas rituāls

Lai cik pragmatiski tas neizklausītos, taču būsim godīgi– atvadas no nelaiķa pirms kremēšanas parasti notiek krematoriju telpās, kas nozīmē lielākas ērtības palicējiem. Apbedīšanas ceremonija kapos var notikt visdažādākajos laikapstākļos, kas Latvijas klimatiskajos apstākļos var nozīmēt gan neizturamu svelmi, gan ledainu sniega vētru, gan nepārtrauktu līņāšanu visas dienas garumā. Kremācijas atvadu rituālā nav šādu ārēju traucēkļu, un palicēji var nodoties savām domām un emocijām svinīgā atmosfērā. Turklāt urnu ar pelniem var apglabāt arī kapos. Tas nozīmē, ka arī konservatīvākie no tuviniekiem var saņemt arī savu mierinošo apbedīšanas ceremoniju.

Šeit jūs varat atrast informāciju no www.latvija.lv soli-pa-solim kā rīkoties tuvinieka nāves gadījumā; skatiet pielikumā: