Skip to content Skip to sidebar Skip to footer

Pakalpojumi kapos

  • Bēru dienas un laika rezervēšana Siguldas novada un Latvijas kapos
  • Kapsētas pakalpojumu apmaksas veikšana
  • Kapa rakšana
  • Dēļi, dvieļi, lāpstas
  • Skujas, egles, kapa dekorēšana, sveces
  • Mirušā pārapbedīšana
  • Nesēju pakalpojumi